Prehľad udalostí týždňa.
Anna Krištofčová and Dávid Tvrdoň